foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komisja Podzakładowa

przy Alchemii S.A. Zakład Rurexpol51 WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa w Bukowinie Tatrzańskiej

20230522 115110 K

51 Sprawozdawczo - Wyborcze

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa

NSZZ „Solidarność”

      51 Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa                  NSZZ „Solidarność” odbyło się w dniach 22 - 23 maja 2023 roku w Bukowinie Tatrzańskiej.               Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie reprezentował Delegat Cezary Miłoś.

      Obrady otworzył Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa Andrzej Karol.          Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości a wśród nich między innymi Prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej Mirosława Motyki, który przedstawił prezentację „Aktualna sytuacja hutnictwa w Polsce”. Dokonał oceny bieżących zagrożeń dla polskiego i europejskiego hutnictwa w kontekście tendencji zmian w światowym hutnictwie, którego globalna nadwyżka zdolności produkcyjnych to aż około 600 mln ton stali/rok (4-krotnie więcej niż wynosi produkcja stali w krajach UE). Spadek konkurencyjności europejskiego hutnictwa spowodował, że Unia Europejska stała się importerem stali netto. Tymczasem część azjatyckich krajów, które nie są obciążone regulacjami polityki klimatycznej, stawia na dalszą modernizację i rozbudowę hutnictwa – np. Indie produkujące około 125 mln ton stali rocznie mają dążenia do zwiększenia poziomu produkcji do wielkości aż około 200 mln ton rocznie w kolejnych latach. Mirosław Motyka omówił także postulaty branży w obrębie pomysłów legislacyjnych i instrumentów finansowych mających podnosić konkurencyjność branży. Należy do nich między innymi rozwiązanie tzw. granicznego podatku węglowego CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism), które ma zapobiec problemowi wyprowadzania emisji gazów cieplarnianych poza granice UE na drodze dodatkowych zobowiązań finansowych dla importowanych produktów w zależności od ich śladu węglowego. Mechanizm CBAM powinien realnie wejść w życie od początku 2026 roku. Później po przedstawieniu prezentacji dokonano też omówienia zagadnienia modułowych reaktorów atomowych w kontekście ich zastosowania, jako bezemisyjnego źródła energii w hutnictwie. Podczas spotkania jasno zdefiniowano perspektywę szerszego wdrożenia technologii SMR na okres kolejnej dekady.

     Po wystąpieniach gości dokonano zatwierdzenia porządku obrad i wyboru Prezydium obrad WZD, które tworzył zespół w składzie Mirosław Nowak, Wojciech Krasuski oraz Andrzej Gębara. Później zatwierdzono regulamin obrad oraz dokonano wyborów: Protokolantów, Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej do głosowań tajnych oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Ważnym punktem WZD było Sprawozdanie z działalności Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ "Solidarność" wygłoszone przez Przewodniczącego Rady Andrzeja Karola. Sprawozdanie zawierało między innymi statystyki dotyczące organizacji w ramach KSH podczas mijającej kadencji. Początkowo w 2018 roku KSH zrzeszała 27 zakładów, podczas gdy w 2023 roku 31 – do Sekcji wstąpiły: Huta Miedzi Cedynia, Vesuvius Skawina i Huta Małapanew. Liczba członków uległa zmniejszeniu z 8263 członków w 2018 roku do 7712 członków w 2023 roku. Sprawozdanie obejmowało także omówienie sytuacji branży hutniczej w okresie minionej kadencji tj. lat 2018-2023. Krajowa produkcja stali w 2018 roku wynosiła 10,17 mln ton, podczas gdy w 2022 roku było to zaledwie 7,5 mln ton. Pomimo obiecujących perspektyw zużycia stali w Polsce, zapotrzebowanie rynku jest zaspokajane głównie tańszymi produktami z importu, co świadczy o utracie konkurencyjności przez rodzime hutnictwo. Ponadto przedstawiono działanie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, którego skuteczność wzrasta, chociaż KSH ma jeszcze sporo uwag dotyczących uczestnictwa osób decyzyjnych z poszczególnych ministerstw. Poruszono najistotniejsze tematy omawiane na posiedzeniach Rady Sekcji i jej działania. Przytoczono między innymi decyzję z 2019 roku dotycząca zamknięcia części surowcowej AMP w Krakowie, którą określono jako największą porażkę branży w minionym pięcioleciu i trwałe zredukowanie mocy produkcyjnych. Nadmieniona została także współpraca z rządem, posłami, pracodawcami czy też Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową na rzecz wypracowywania aktów prawnych poprawiających sytuację branż energochłonnych. Później sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Hutnictwa wygłosił jej Przewodniczący Krystian Zybura. Dokumentacja finansowo-księgowa KSH jest prowadzona prawidłowo.

     Przebieg głosowań dotyczących wyboru członków organów Krajowej Sekcji Hutnictwa obejmował między innymi wybory na Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa, którym na kolejną kadencję został Andrzej Karol. Następnie przeprowadzono procedury wyborcze dotyczące wyboru: pozostałych Członków Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa, Członków Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Hutnictwa, której przewodniczącym został ponownie Krystian Zybura natomiast jednym z Członków między innymi Delegat Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie Cezary Miłoś.  Dokonano także wyborów Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców.

     Końcowym punktem programu WZD KSH było przemówienie Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Piotra Dudy, który przedstawił bieżące problemy społeczne różnych grup zawodowych oraz nakreślił cele dalszych działań. 

                                                                                                                                                 CM

- kilka zdjęć z przebiegu zebrania,

       ⇓⇓⇓

 

 

Sport

Koncert My Naród

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na Strona startowa.

Akceptuje cookies na tej stronie.

Informacja o cookies