foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komisja Podzakładowa

przy Alchemii S.A. Zakład RurexpolDa się? w mądrości siła.

Zastanawiam się czy u nas kiedykolwiek zrozumiemy że to jedyna droga.

celsa

 

Wielkie zmiany w Solidarności MPK w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Wszystkie do tej pory działające w Ostrowieckim MPK związki zawodowe przeszły do Solidarności, wybrany został nowy Przewodniczący oraz Komisja Zakładowa. W JEDNOŚCI SIŁA. Życzymy sukcesów w pracy związkowej.

 

 

zdjęcie i tekst pochodzi z:

Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" Delegatura w Ostrowcu Św.

 

Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem. To wielki sukces „Solidarności”

Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem. To wielki sukces „Solidarności” fot.P.Machnica

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. To może aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy.

– Dnia 24 lipca br. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia treść art. 4772 § 2 k.p.c. który w obecnym brzmieniu  pozwala sądowi w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, na wniosek pracownika nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy – tłumaczy dr Ewa Kędzior, Koordynator ds. ochrony praw związkowych Komisji Krajowej.  

Zwraca również uwagę, że możliwość nałożenia  w nieprawomocnym wyroku na zakład pracy obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w przepisach procesowych funkcjonuje już od 1985 r., gdy został wprowadzony ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. 1985, nr 20, poz. 86).

Czytaj więcej: Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem. To wielki sukces „Solidarności” 

Oświadczenie Prezydium OM NSZZ "Solidarność" ISD Huty Częstochowa

flagi solidarnosci 460

Prezydium Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" ISD Huty Częstochowa w odpowiedzi na pojawiający się w mediach (m.in. w Gazecie Wyborczej) zarzut niewzięcia udziału w pikiecie pod siedzibą banku PKO BP w Warszawie w dniu 3 lipca 2019 r. informuje, iż hutnicze związki zawodowe już na dwa dni przed pikietą zostały poinformowane przez bank PKO BP o braku przeszkód w podpisaniu umowy standstill zobowiązującej bank do niepodejmowania działań o charakterze egzekucyjnym.

Bank w piśmie do związkowców podkreślił również, iż mimo braku realizacji deklaracji zarządu ISD Polska podpisywał i wielokrotnie przedłużał umowy tego typu, wspierając podejmowane próby restrukturyzacji spółki, mając nadzieję, że zarząd spółki i jej właściciel będą w stanie doprowadzić do uzdrowienia jej kondycji finansowej.
Nie jest też prawdą, jakoby bank podjął negatywną decyzję w zakresie oferty inwestora - firmy Greybull Capital. Jedynym powodem, że bank PKO BP nie podjął na dzień 27 czerwca decyzji o przejęciu Huty przez inwestora w ramach procedury przygotowanej likwidacji (tzw. "pre-pack"), było niedostarczenie przez zarządy ISD Polska i Greybull Capital kompletu informacji i dokumentów niezbędnych do podjęcia takiej decyzji. W czasie spotkania ze związkami zawodowymi w dniu 27 czerwca podkreślano, że jeśli bank otrzyma owe informacje i dokumenty (co stało się 28 czerwca), to w środę 3 lipca podejmie decyzję.
W świetle tych informacji środowa pikieta w Warszawie była bezprzedmiotowa i nie mogła mieć wpływu na podjęcie czy przyspieszenie decyzji przez bank PKO BP. "Solidarność" jest związkiem niezależnym i samorządnym i w swojej działalności kieruje się kryterium racjonalności i celowości podejmowanych akcji.
W załączeniu pełna treść pisma z PKO BP z dnia 1 lipca 2019 r., wyjaśniająca stanowisko banku: >>>>>. Więcej informacji o aktualnej sytuacji Huty: >>>>>.

Tekst pochodzi z: http://www.solidarnoscczestochowa.pl/

Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na Strona startowa.

Akceptuje cookies na tej stronie.

Informacja o cookies