foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komisja Podzakładowa

przy Alchemii S.A. Zakład RurexpolModa na maratony.

Czy to ma sens

Z powodzeniem można porównać ostatni program zebrań Organizacji Związkowych z Pracodawcą do maratonu, ale nie do takiego w którym wszyscy dobiegają do mety. Raczej do takiego gdzie ktoś musi paść z wycieczenia. Gdy Pracodawca chwali się grubą teczką pism to czy jest to dowód na dobry dialog z Organizacjami Związkowymi?

Uważamy że nie. Jest to swoista zasłona dymna stosowana przez Pracodawcę, która nic szczególnego nie wnosi a ma jedynie pozorować rozmowy, uzgodnienia, ustalenia i rzekomą dobrą wolę. Nic podobnego. Efekt ?spotkaniowego maratonu? jest nadwyraz ubogi. Cieszy on zapewne tylko jedną stronę, stronę Pracodawcy. Ale czy o to chodziło? Być może o to. Wygląda na to, że uczestniczenie przedstawicieli załogi w zebraniach z Pracodawcą to zwykła strata czasu. O tym jak utrudnia Pracodawca organizowanie tych zebrań szczególnie przedstawicielom społecznym, nie wspominamy.

Ale po kolei. 27.032013r Chorzów. Przewodniczący MOZNSZZ Solidarność oświadczył, że strona związkowa po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pracodawcy wyraził wątpliwość czy jest w ogóle sens prowadzenia rozmów np. na temat ZFŚS skoro Pracodawca nie wykazuje żadnej woli uwzględnienia postulatów związkowych. Postawa Pracodawcy wskazuje na brak chęci współpracy ze Związkami Zawodowymi. Przewodniczący NSZZ Solidarność poświadczył ponadto, że strona związkowa rozważa możliwość zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę Alchemia S.A polegającym na utrudnianiu działalności Organizacjom Związkowym.

 

Wice Przewodniczący MOS NSZZ Solidarność wyraził wątpliwość czy Pracodawca w pełni rozumie rolę jaką pełnią Związki Zawodowe i nie wywiązuje się ostatecznie w zakresie współpracy z Organizacjami Związkowymi w sprawach dotyczących pracowników. Przykładem tego jest próba narzucenia ZFŚS jednostronnie ustalonego przez Pracodawcę bez udziału Związków Zawodowych i odrzucenie wszystkich uwag wniesionych pismem przez Związki Zawodowe. Przewodniczący Związków Zawodowych Kadra zwrócił uwagę, że Związki Zawodowe złożyły wniosek o powołaniu Komisji Socjalnej w każdym zakładzie, bo tylko takie działanie ma sens. Wskazano również, ze artykuł 8 Ustawy o ZFŚS nie ogranicza powołania odrębnych Komisji w poszczególnych zakładach. Dalej Wice Przewodnicząca MOS NSZZ Solidarność wniosła aby całość środków zgromadzona na koncie ZFŚS podzielić pomiędzy wszystkich pracowników Spółki Alchemia zamiast wyłącznie pomiędzy pracowników którzy złożyli wnioski o zapomogi w trudnej sytuacji życiowej. Proponujemy by stan zatrudnienia w poszczególnych zakładach był punktem odniesienia dla podziału środków z ZFŚS. Przy okazji okazało się, że ci którzy posiadają dochód ponad 2tys złotych na członka rodziny a było takich wniosków 210, otrzymali po 200zł. Zapewne poprawi im to ?trudną sytuację życiową?. Wobec tego strona związkowa wniosła o przeznaczenie kwoty 208 370zł po dysponowaniu, do podziału dla pracowników którzy do dnia 18.03.2013r nie złożyli wniosków. I jak jest dzisiaj? Bez zmian, a Pełnomocnik Alchemii oświadcza, że nie wie czemu Zarząd Alchemii nie odpowiedział na wniosek Organizacji Związkowych. Może były jakieś powody, dodaje. Zgadza się, że powinna być powołana Komisja Socjalna uważamy oczywiście, że najlepiej w każdym zakładzie. Ale do tej pory pozostały tylko słowa i deklaracje.

Przytoczyliśmy kilka przykładów tego o czym mówiliśmy 27.03.2013, a co zostało zrealizowane. Jak widać niewiele.

 

Maraton trwa.

Po kolejnych wnioskach wreszcie 17.04.2013r doszło do zebrania Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi w Rurexpolu. Choć dyrekcja zwlekała w końcu udało się.

I znowu jak mantrę powtarzamy. Dlaczego niema właściwego i sensownego regulaminu ZFŚS. Zaczyna się sezon urlopowy. Pracownicy chcieliby w różny sposób spędzić urlopy i odpocząć od codziennych trudów i zmartwień. Przedstawiciele Organizacji Związkowych zwrócili się z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie i uwzględnienie propozycji o modyfikacji zapisów obowiązującego w Alchemii S. A regulaminu ZFŚS. I co usłyszeliśmy? Pan Prezes oświadczył, że sprawa będzie ponownie rozpatrzona przez Zarząd Alchemii S. A. Przy okazji okazało się także, że premia dla pracowników Zakładu Rurexpol wliczana jest zgodnie z zasadami zapisanymi w ZUZP, ISD Huty Częstochowa. Można by dodać przewrotnie, że dlatego wychodzi ostatnio zawsze zero. Uważamy, że tak nie jest. Po prostu Zarząd jest głuchy na liczne nasze propozycje tym bardziej że wcześniej słyszeliśmy, że za niższą produkcję nie zależą przecież od nas, również należy się premia. Oczywiście odpowiednio dopasowana, ale się należy. Poruszono również kwestię indeksacji i nagrody z okazji Dnia Hutnika. Odpowiedź Pana Prezesa była jednoznaczna jasna i oczywista. Te sprawy wynikają z Pakietu Socjalnego i nie podlegają dyskusji. Wszyscy obecni na tym zebraniu to słyszeli. Czas pokaże czy Zarząd stanie na wysokości zadania. Wszyscy wierzymy, że tak.

 

Ciąg dalszy maratonu.

24.04.2013r w Chorzowie właściwie powtórzyliśmy te kwestię o których była mowa na poprzednich zebraniach.

A więc od początku:

  1. Zasady współpracy ze Związkami Zawodowymi

a) Pobieranie opłaty manipulacyjnej od naliczania składek

b) Ograniczanie przez Pracodawcę liczby związkowców biorących udział w zebraniach

c) Zwrot kosztów (przynajmniej za paliwo) za przyjazd na spotkania z Pracodawcą

d) Czas umowy, czynż za użytkowanie pomieszczeń do działalności związkowych itp.

  1. Regulamin ZFŚS

a) Przykładowe świadczenia socjalne które powinny znaleźć się w regulaminie ZFŚS

b) Skazanie na brak ograniczeń powołania odrębnych Komisji Socjalnych w zakładach

c) Wskazanie na to, że Pracodawca z góry założył nierozdysponowanie środków z ZFŚS przeznaczonych na 2013r.

d) Wniosek o ponowne przeanalizowanie i uwzględnienie propozycji związkowych związanych z modyfikacją zapisów przedstawionego regulaminu ZFŚS.

e) Ponowna propozycja Związków o powołanie Komisji Socjalnych w poszczególnych zakładach.

f) Ponowna propozycja podzielenia środków z ZFŚS na cztery zakłady.

g) Itd.

 

Jak widać przedstawicielom załogi nie brakuje cierpliwości, charyzmy, odwagi i poświęcenia mimo, że Pracodawca umiejętnie nie ułatwia nam życia.

Jaki jest efekt dotychczasowych zebrań i ustaleń z Pracodawcą? Dochodzimy do wniosku, że mniejszy niż byśmy tego oczekiwali. Pytamy, więc z uporem dalej:

  1. Dlaczego Pracodawca sięga z uporem do naszych przecież skromnych kieszeni?
  2. Dlaczego w ten sposób chce budować siły i pozycje spółki?
  3. Gdzie są słowa o ?nadziei i dobrych perspektywach??
  4. Gdzie są wysokie oceny naszych zakładów?
  5. Czy życzenia pomyślności były szczere?
  6. Dlaczego Pracodawca nie chce spokoju, ładu i porządku?
  7. 7. Czy na bazie strachu i niepewności jutra można budować dobrze pracującą i oddaną firmie załogę?

Te i inne pytania nurtują nas wszystkich, prosimy o komentarze i zapraszamy do dyskusji.

Sport

Koncert My Naród

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na Strona startowa.

Akceptuje cookies na tej stronie.

Informacja o cookies